75 34 55 21 per@blaa-energi.dk

Priser

Generelle takster: 01-07-2024 – 30-06-2025

Alle priser er inkl. moms 

Forbrugsafgift 0,6565kr./kWh
Abonnement større end 65 m2 1.750,00 kr.
Abonnement mindre end 65 m2 1.500,00 kr.
Effektafgift (beboelse) 18,75 kr./m2
Effektafgift (erhverv) 18,75 kr./m2
Tilslutningsafgift 50.000,00 kr.
Andelsbevis 500,00 kr.

Erhvervs/industri hvor særlige forholde gør sig gældende, indgås særaftaler med hensyn til tilslutning.

Forbrug af m3 flow over varmemåler 3,75 kr.

 

Betalingsbetingelser:

Kvartalsvis forud med forfald den 1. i måneden.

Alle priser er inkl. moms 

Rykkergebyr 125,00 kr.
Inkassomeddelelse 125,00 kr.
Lukkebesøg 468,75 kr.
Genåbning inden for normal åbningstid 468,75 kr.
Fogedforretning, udekørende 412,50 kr.
Nedtagning af måler 750,00 kr.
Genetablerring af måler 750,00 kr.

 

Restancebestemmelser:

Hvis en ejendom/lejlighed mere end 2 gange har været udlejet til lejer eller nuværende lejer, har misligholdt deres betalingsforpligtelse over for varmeværket, vil der blive stillet krav om forudbetaling af 3 rater.
Samme princip gælder i øvrigt også i ejersituationen.

Flamme
Flamme