75 34 55 21 per@blaa-energi.dk

Drift af Blåhøj Energiselskab

Drift

Processen for miljøvenlig energi

Blåhøj Energiselskab er opbygget som et biogasanlæg med tilhørende motorgeneratoranlæg, som producerer elektrisk- og termisk energi. Kvæggyllen afhentes med gylletankvogn og pumpes via en pumpestuds i læsse/lossehal i gyllefortanken. Industriaffald kommer i contaniere/tankvogne og aflæsses i indrustrifortanken, hvor det konstant er under opblanding.
Endvidere er der en tredje fortank med glycerin, som har direkte adgang til reaktortanken, også kaldet rådnetanken.

Tanke
Blåhøj Energiselskab luftfoto
Tanke

Gylle og affald pumpes videre over i rådnetanken, hvor procesvarmen er 52 ˚C. Her foregår processen i to trin.
Første trin i de to 650 m3 tanke, hvor det letomsættelige biomasse udrådnes.
Derefter fortsætter det i andet trin i den 1.500 m3 store rådnetank, for at opnå en hygiejnisering af biomassen. Hele denne proces varer i 22 dage.

Gassen føres via rør i gasgrupper, hvor den skadelige svovl fjernes, for til slut at ende i motorrummet, hvor kraftvarmeværket leverer varme til forbrugere i Blåhøj samt el til elnettet.

Når gyllen er afgasset og desinficeret leveres den tilbage til landmændene. Gyllen tilføres efterfølgende afgrøderne på markerne.