75 34 55 21 per@blaa-energi.dk

Kontrol varmeanlæg

Kontrol af eget varmesystem

Det er en god idé jævnligt at kontrollere Deres fjernvarmeinstallation for tæthed af evt. skjulte varmerør.

Dette foregår ved at De lukker for hanen på retur til værk.

De kan nu efter ca. 5 minutter se på Deres måler om der er noget vandforbrug ved at trykke 4 gange på blå trekant på måleren.

Det, der vises er m3 /h, og er tallet 0,000 (nul), er Deres installation i orden.

Er denne værdi IKKE 0,000 (nul), er Deres installation sandsynligvis utæt, og De bør kontakte Deres VVS-installatør.

Kontrol af varmeanlæg