75 34 55 21 per@blaa-energi.dk

Blåhøj energiselskab

Naturlige råvarer
Blåhøj Energiselskab silo

Fælles interesser giver sammenhold

Blåhøj Energiselskab A.m.b.A. blev opført i 1996 og sat i drift i 1997.

Andelshaverne er varmeforbrugerne og gylleleverandørerne i lokalområdet.

Den daglige drift varetages af en en driftsleder. Som medhjælp til reparationer, vedligeholdelse samt vagtservice er der ansat en driftsassistent. Værket råder også over en gyllebil, hvortil der er ansat en chauffør.

Selskabets formål er at levere miljøvenlig produceret varme til varmeforbrugerne
i Blåhøj samt at pro­ducere el, som sælges til elnettet.

Naturlige råvarer

Energiproduktion baseret på biogas er i dag den mest CO2 miljøvenlige form for energi. Biogassen, der er en blanding af methan (CH4) og CO2, afbrændes i værkets gasmotorer, hvor det omdannes til varme og elektricitet.

Biogassen fremstilles ved hjælp af gylle fra landbrug og organiske affaldsprodukter fra slagterier og fiskeindustrien. Gyllen indeholder bl.a. kulstof, som kommer tilbage til jorden, de let omsættelige dannes til biogas.