Drift

Processen for miljøvenlig energi

Blåhøj Energiselskab er opbygget som et biogasanlæg med tilhørende motorgeneratoranlæg, som producerer elektrisk- og termisk energi. Kvæggyllen afhentes med gylletankvogn og pumpes via en pumpestuds i læsse/lossehal i gyllefortanken. Industriaffald kommer i contaniere/tankvogne og aflæsses i indrustrifortanken, hvor det konstant er under opblanding.
Endvidere er der en tredje fortank med glycerin, som har direkte adgang til reaktortanken, også kaldet rådnetanken.

Gylle og affald pumpes videre over i rådnetanken, hvor procesvarmen er 52 ˚C. Her foregår processen i to trin.
Første trin i de to 650 m3 tanke, hvor det letomsættelige biomasse udrådnes.
Derefter fortsætter det i andet trin i den 1.500 m3 store rådnetank, for at opnå en hygiejnisering af biomassen. Hele denne proces varer i 22 dage.

Gassen føres via rør i gasgrupper, hvor den skadelige svovl fjernes, for til slut at ende i motorrummet, hvor kraftvarmeværket leverer varme til forbrugere i Blåhøj samt el til elnettet.

Når gyllen er afgasset og desinficeret leveres den tilbage til landmændene. Gyllen tilføres efterfølgende afgrøderne på markerne.

NYHEDER

 

 

Nye investeringer

  • Ny trækker til at trække gylletralier, en Mercedes Arocs 2553.
  • Ny læsse/losse hal til modtagelse af biomasser.