Priser

Generelle takster: 2020-21

 

Forbrugsafgift

0,4375kr./kWh

Abonnement større end 65 m2

1.250,00 kr.

Abonnement mindre end 65 m2 

1000,00 kr.

Effektafgift (beboelse)

6,25 kr./m2

Effektafgift (erhverv)

6,25 kr./m2

Tilslutningsafgift 1/3-31/8

25000,00 kr.

Tilslutningsafgift 1/9-28/2

35000,00 kr.

 Andelsbevis

500,00 kr.

Erhvervs/industri hvor særlige forholde gør sig gældende, indgås særaftaler med hensyn til tilslutning.

Forbrug af m3 flow over varmemåler

 

 

3,75 kr.

Alle priser er inkl. moms 


Betalingsbetingelser:

 

Kvartalsvis forud med forfald den 1. i måneden.

Rykkergebyr

kr.125,00

Inkassomeddelelse

kr.125,00

Lukkebesøg

kr.468,75

Genåbning inden for normal åbningstid

kr.468,75

Fogedforretning, ud kørende

kr.412,50

Nedtagning af måler

kr.750,00

Genetablerring af måler

 

kr.750,00

 

 

Restancebestemmelser:

Hvis en ejendom/lejlighed mere end 2 gange har været udlejet til lejer eller nuværende lejer, har misligholdt deres betalingsforpligtelse over for varmeværket, vil der blive stillet krav om forudbetaling af 3 rate.
Samme princip gælder i øvrigt også i ejer situationen.

NYHEDER

 

 

Nye investeringer

  • Ny trækker til at trække gylletralier, en Mercedes Arocs 2553.
  • Ny læsse/losse hal til modtagelse af biomasser.