Priser

Generelle takster: 2019-20

 

Forbrugsafgift

0,375 kr./kWh

Abonnement større end 65 m2

1.250,00 kr.

Abonnement mindre end 65 m2 

1000,00 kr.

Effektafgift (beboelse)

6,25 kr./m2

Effektafgift (erhverv)

6,25 kr./m2

Tilslutningsafgift

12500,00 kr.

Andelsbevis

500,00 kr.

Forbrug af m3 flow over varmemåler

3.75 kr.

Alle priser er inkl. moms 


Betalingsbetingelser:

 

En måned forud med forfald den 7. i måneden.

Rykkergebyr

kr. 125,00

Inkassomeddelelse

kr. 125,00

Lukkebesøg

kr. 468,75

Genåbning inden for normal åbningstid

kr. 468,75

Fogedforretning, ud kørende

kr. 412,50

Nedtagning af måler

kr. 750,00

Genetablerring af måler

kr. 750,00

 

Restancebestemmelser:

Hvis en ejendom/lejlighed mere end 2 gange har været udlejet til lejer eller nuværende lejer, har misligholdt deres betalingsforpligtelse over for varmeværket, vil der blive stillet krav om forudbetaling af 3 rate.
Samme princip gælder i øvrigt også i ejer situationen.

NYHEDER

 

 

Nye investeringer

  • Ny trækker til at trække gylletralier, en Mercedes Arocs 2553.
  • Ny læsse/losse hal til modtagelse af biomasser.